Zostało 45 dni, aby reaktywować udarówkę w szpitalu Grudziądzu. Jaka jest perspektywa?

3 miesięcy temu
Nadal nie ma wystarczającej ilości lekarzy i pielęgniarek, aby zabezpieczyć dwa piony dyżurowe: jeden na neurologii, drugi udarówce. Zgodnie z decyzją wojewody jeżeli do 16 lipca br. nie uda się skompletować wymaganej liczby personelu medycznego udarówka zostanie zlikwidowana. Sprawa...
Idź do oryginalnego materiału